Historie společnosti


Firma DV - TRANS spol. s r.o. byla založena v roce 1997, sídlí v Přešticích, městě na trase mezi Plzní a Klatovy.
Jsme společností, která se zabývá dopravou a spedicí jak volně loženého zboží, tak zboží přepravovaného na klasických kamionech po celé Evropě a ČR. Další činností je nákup a prodej zboží a činnosti související se zajišťováním dopravy.
V srpnu 2001 firma DV - TRANS spol. s r.o. úspěšně absolvovala certifikaci systému managementu jakosti u firmy Moody Int s.r.o. Praha a obdržela certifikát ISO 9001.2000 a následně od roku 2009 certifikát ISO 9001.2008 pro činnost mezinárodní a vnitrostátní nákladní silniční doprava.
V březnu 2006 byla firma DV - TRANS spol. s r.o. úspěšně certifikována dle norem GMP a získala certifikát GMP B.4.1. pro silniční přepravu krmiv.

Zavedený systém řízení v naší dopravní společnosti sleduje prvořadě princip naplňování očekávání zákazníka v rozsahu, který nemusí být vždy předmětem kontraktu, ale je považován zákazníkem za samozřejmost.