Městský úřad Švihov


Zápis zastupitelstva Z17/24 ze dne 23.4.2024
...
Poslední změna: 15.5.2024
Rozpočtová změna č. 1
...
Poslední změna: 3.5.2024
Státní pozemkový úřad - pozemkové úpravy - veřejné vyhlášky
...
Poslední změna: 2.5.2024
FÚ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
...
Poslední změna: 30.4.2024
Záměr pachtu - zahrada Kokšín
...
Poslední změna: 23.4.2024
Finanční úřad - veřejná vyhláška
...
Poslední změna: 12.4.2024
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočené za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
...
Poslední změna: 11.4.2024
ZŠ a MŠ Švihov - oznámení zápisu do mateřské školy

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Švihov oznamuje, že ve čtvrtek 2. května 2024 od 7:30 do 15:30 hod se bude konat zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.

...
Poslední změna: 9.4.2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
...
Poslední změna: 8.4.2024
Dopravní obslužnost 2024 - Plzeňský kraj
...
Poslední změna: 8.4.2024
Záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
...
Poslední změna: 8.4.2024
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Švihov - pověření ke vstupu a vjezdu
...
Poslední změna: 27.3.2024
Zápis zastupitelstva Z16/24 ze dne 19. 3. 2024
...
Poslední změna: 27.3.2024
Oznámení o zjišťování hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Švihov u Klatov
...
Poslední změna: 25.3.2024