Pozvánka za zasedání zastupitelstva č. 17/2024
Konané v úterý 23. 04. 2024 v 18:00 hod v malém sále KD Švihov 1. Zahájení 2. Ověření zápisu č. 16/2024 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zpráva o uplatňování územního plánu ...
Poslední změna: 15.4.2024
Finanční úřad - veřejná vyhláška
...
Poslední změna: 12.4.2024
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočené za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
...
Poslední změna: 11.4.2024
ZŠ a MŠ Švihov - oznámení zápisu do mateřské školy

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Švihov oznamuje, že ve čtvrtek 2. května 2024 od 7:30 do 15:30 hod se bude konat zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.

...
Poslední změna: 9.4.2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
...
Poslední změna: 8.4.2024
Dopravní obslužnost 2024 - Plzeňský kraj
...
Poslední změna: 8.4.2024
Záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
...
Poslední změna: 8.4.2024
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Švihov - pověření ke vstupu a vjezdu
...
Poslední změna: 27.3.2024
Zápis zastupitelstva Z16/24 ze dne 19. 3. 2024
...
Poslední změna: 27.3.2024
Oznámení o zjišťování hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Švihov u Klatov
...
Poslední změna: 25.3.2024
Osudy několika obyvatel Švihova a okolí za 2. světové války

Město Švihov zve všechny na přednášku Jana Jiráka

...
Poslední změna: 19.3.2024
Oznámení zápisu do 1. ročníku
ZŠ a MŠ oznamuje, že ve čtvrtek 11. dubna 2024 proběhne zápis do prvního ročníku. Podrobnosti naleznete v ...
Poslední změna: 18.3.2024
OOP - Přechodná úprava provozu Na Hrobárně
...
Poslední změna: 7.3.2024
Švihovské hudební léto

Město Švihov zve všechny příznivce tradiční dechové hudby na Švihovské hudební léto.

...
Poslední změna: 6.3.2024