Opatření obecné povahy - aktivní zóna záplavového území