OZV č. 2/2011 - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.