Nařízení města č. 1/2010 o udržování schůdnosti místních komunikací a Plán zimní údržby