OZV č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy