Sazebník za uložení inženýrských sítí a jiného vedení a staveb do pozemků ve vlastnictví města Švihova