Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí