Zápisy a usnesení zastupitelstva


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 10/2023 konané dne 26. 9. 2023

Konané v úterý 26. 9. 2023 v 18:00 hod v malém sále KD Švihov Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu č. 9/2023 3. Kontrola plnění usnesení 4. Pošumavská odpadová - přijetí nového společníka 5. Dodavatel plnyu na rok 2024 6. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ - připojení parc. č. 826/14 7. Žádosti spolku o dotace 8. 

Poslední změna: 18.9.2023