Elektronická podatelna

Zveřejnění informací podle § 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu); a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailová adresa elektronické podatelny je:   podatelna@svihov.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu.

 

 

 

Adresa pro příjímání datových zpráv na technických nosičích

 

Městský úřad Švihov, nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

tel. 376393244

Úřední hodiny podatelny
pondělí a středa      8,00 - 17,00 

úterý a čtvrtek        8,00 - 16,00

pátek                     8,00 - 14,00  

 

 

 


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

 

Součástí zprávy o doručení a potvrzení přijetí podání je:
- informace o doručení datové zprávy
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
- protokol o přijetí podání ve formátu PDF, který dále obsahuje :
     -identifikátor žádosti (je shodný s názvem protokolu)
     -datum a čas doručení podání
     -datum a čas ověření podpisu
     -datum a čas přijetí podání
     -údaje o certifikátu odesílatele
     -výsledek kontroly podpisu 

 

Seznam povolených formátů datových zpráv:
*. txt, *.htm, *.html, *.rtf, *.doc, *.xls, *.jpg, *.tif, *.gif

 

Seznam povolených typů nosičů dat:
- disketa 1,44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
- cd se souborovým systémem ISO9660

Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:
V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu   mu-svihov@klatovsko.cz                  případně na poštovní adresu MÚ 

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.