Bezděkov

 

Ves Bezděkov je poprvé zmiňována k roku 1379, kdy Něpr ze Skočec s bratrem Jaroslavem platili 4 hřivny a 1 groš za Jíno, Kaliště a podíl v Bezděkově. Po 126 létech, roku 1505 ves, uváděná již jako pustá, připadla Jindřichovi, synovi Půty Švihovského. Nová osada pak vzniká až koncem 18. století.

Při povrchovém průzkumu v roce 2000 byla v lese Štěpnice zjištěna skupina výrazných útvarů, pravděpodobně reliktů objektů zaniklé vsi Bezděkov. V blízkosti těchto útvarů se nachází tři souběžné úvozové cesty. Z jejich rozměrů lze usuzovat, že tvořily součást frekventované stezky.