Jíno

 

První písemná zmínka o Jíně je z roku 1320, kdy ves koupil Drslav z Poříčí. Roku 1339 píše se Drslav (Dirislaus de Junin) jako svědek při prodeji Křenic chotěšovskému klášteru. V roce 1384 bylo Jíno, až na mlýn, prodáno Něprovi z Roupova. Mlýn patřil v 16. století ke švihovskému panství a roku 1547 jej Jindřich Švihovský z Rýzmberka prodává Mladotovi z Jimalnic. Ten jej držel až do roku 1569, kdy mlýn prodal Mikuláši Šicovi z Drahenic a na Poříčí a při něm už mlýn zůstal.

Ves Jíno poté přešla prodejem z roupovského statku k Červenému Poříčí.

Při povodni 16. května 1889 utrpělo Jíno ze všech okolních osad největší škody. Přívalem vody v nočních hodinách byla zatopena téměř celá ves. Voda odnesla sedm domů a mlýn byl celý zatarasen troskami.

Kaple

 

Kaple zasvěcena Panně Marii byla vystavěna v roce 1877. Při velké povodni sahala voda až po její střechu a na dvou místech ji voda prorvala tak, že se zřítilo klenutí. Po povodni byla kaple opravena a na svém místě stojí dodnes.

Podle starých listin byla vesnice Jíno nazývána též Junín nebo Gynín.