Kostel svatého Václava

...“Náleží mezi staré kostely v zemi. Zajisté brzy po ukrutné smrti začali Čechové ctíti knížete Václava za svatého, čehož kněžstvo proti pohansky smýšlejícím starověrcům použilo k četným stavbám kostelů do ochrany milého světce – tak i ve Švihově, zapadlém koutě pod Šumavou, kde se pohanství déle udržovalo než v kraji......“.(F. Zeman, Kniha o Švihově a okolí)

 

Původní kostel stál již v roce 1384, byl postupně přestavován a zvětšován. Už roku 1602 nemá původní gotickou věž, ale jen zvonici s helmovou střechou. V roce 1744 zcela vyhořel, zůstaly jen pevné zdi, které pro svou sílu byly použity k nové, zaklenuté stavbě. V roce 1746 byl kostel dostavěn a vysvěcen, na den svátku sv. Václava.

Kolem kostela byl hřbitov, nazývaný městský. Ten byl zrušen patentem z roku 1784, který nařizoval z hygienických důvodů zrušení hřbitovů uvnitř měst. Při stavbě nové silnice, vedené přes bývalý hřbitov, byly nalezené kosti uloženy ke stěně kostela a místo označeno dřevěným křížem s klekátkem.