Kostel svatého Jiljí

...“Na pravém břehu řeky Úhlavy proti městu dost příkře z doliny vystupuje švihovská hůrka s tou známou zvláštností, že v útrobách jejích se vyskytá zelenokam v sousedství buližníků. Temeno nese starobylý kostelík sv. Jiljí...“.(F. Zeman, Kniha o Švihově a okolí)

Kostel sv. Jiljí, dnes hřbitovní, je pozůstatkem prvotního zemanského sídla ve Švihově. Byl přímou součástí panského sídla. Je to tribunový kostel s mnohými zachovalými románskými prvky.  Tribuna v kostele byla určena majiteli tvrze a jeho rodině, zatímco prostý lid byl při bohoslužbě v přízemí kostelíka. Ve 2. polovině 13. století byl rozšířen o jižní obdélníkovou loď, o století později nahradil původní absidu obdélníkový presbitář a došlo k  vybourání okna lodi. V 1. polovině 16. století byla přistavěna severní a na přelomu 16. a 17. století i jižní předsíň. Další úprava následovala v 18. století a značně pozměnila jeho původní ráz.

Hřbitov přiléhající ke kostelíku se nazýval vesnický, protože zde byli pohřbíváni zemřelí z Kamýku, Kokšína a Třebýcinky. Nebožtíci ze Švihova, Lhovic a Mezihoří byli pochováni na hřbitově městském, který leží při farním kostele sv. Václava.