Židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov byl založen roku 1644 a připomíná, že ve Švihově žila do druhé světové války po dlouhá staletí významná komunita Židů. Tento cenný hřbitov tvoří přibližně 140 náhrobků, z nichž některé jsou renesančního, barokního a klasicistního typu. Naposledy byl rozšířen v roce 1828. Poslední pohřeb se zde konal roku 1937. Nejstarší náhrobky pocházejí z doby založení, nejmladší náhrobek je z roku 1913.

Už od 2. poloviny 16. století byl Švihov střediskem Židů z širokého okolí. Byla zde honosná synagoga z roku 1783, matrika a židovská škola, do níž chodily děti z jedenatřiceti obcí. V průběhu let, zejména vlivem válečných událostí a povinnosti platit zvláštní židovské daně, Židé značně zchudli. Od roku 1811, kdy byl vydán dvorní patent o společném bydlení židů a křesťanů, přestali být vyčleňováni a zvlášť evidováni. V roce 1963 byla pro havarijní stav zbořena neudržovaná synagoga.

Za železniční tratí, asi 150 metrů od starého hřbitova se nachází hřbitov nový. Byl založen po roce 1878 a pohřby se zde konaly do 2. světové války. Náhrobků je zde pouze 35 a jsou jen na malé části hřbitova. Většina plochy nového hřbitova je nevyužitá.