katalog
katalog
vyuka
recepty
Prodej ze dvora
Konverzační příručka
Slovník (nejen) pro farmáře ČJ-NJ, NJ-ČJ
 
Poznejvenkov.uhlava.cz » Publikace - popis   » dokument

Konverzační příručka

Příručka „Němčina (nejen) pro farmáře“ je určena zemědělcům, ale také všem zájemcům o problematiku zemědělství, lesnictví, rybářství a na ně navazujícího zpracovatelského průmyslu, venkovské turistiky nebo života na venkově.
Schopnost vzájemné domluvy mezi lidmi s odlišným mateřským jazykem byla vždy v těsném sousedství Čechů a Němců zásadní a ovlivňovala i prosperitu oblastí, kde se oba národy setkávaly. Odbourání jazykové bariéry je proto velmi významným prvkem, který usnadňuje obnovení a rozvíjení vzájemných hospodářských i kulturních vztahů.
Věříme, že příručka bude pro své uživatele nejen učebním textem sloužícím k zdokonalení jazykových znalostí, ale také nástrojem k efektivní komunikaci s německými partnery a vítaným pomocníkem v rozvoji česko-německých vztahů.

Příručku v elektronické verzi je možné stáhnou zde.


              


 
© 2023  Úhlava, o.p.s.
Poslední aktualizace: 13.10.2023 15:53

Úhlava o.p.s. - poznejvenkov.uhlava.cz