Povinně zveřejňované informace
Titulní stránka » MĚSTSKÝ ÚŘAD  » Povinně zveřejňované informace  

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky MI č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 
 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
            Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
           
 4. Kontaktní spojení
   4.1 Kontaktní poštovní adresa
   4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   4.3 Úřední hodiny
   4.4 Telefonní čísla
   4.5 Čísla faxu
   4.6 Adresa internetové stránky
   4.7 Adresa e-podatelny
   4.8 Další elektronické adresy
 5. Případné platby lze poukázat
 6. IČ
 7. DIČ
 8. Dokumenty
   8.1 Seznamy hlavních dokumentů
              Seznam hlavních zákonů, vyhlášek a nařízení...
   8.2 Rozpočet
             
 9. Žádosti o informace
            9. Žádost o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
            10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
            11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
   Formuláře elektronické podatelny
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
            13. Popis postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
   14.1.Nejdůležitější používané předpisy
              Seznam hlavních zákonů, vyhlášek a nařízení...
   14.2 Vydané právní předpisy
              Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitos
              Udržování schůdnosti místních komunikací
              Hřbitovní řád
              Požární řád města Švihov
             
              Nakládání s komunálním odpadem
              Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany p
             
              Pohyb psů a jiného zvířectva na veřejných prostran
              Placené stání motorových vozidel
 15. Úhrady za poskytování informací
   15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
              Pravidla pro poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
   15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 16. Licenční smlouvy
   16.1 Vzory licenčních smluv
              16.1. Vzory licenčních smluv
   16.2 Výhradní licence
              16.2. Výhradní licence
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
            Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.